Xabier
Lizardi
(Jose Mari Agirre)

1896 (Zarautz)
1933 (Tolosa)

Egile honen
beste liburuak

POESIA

Biotz-begietan

1932, Verdes-Atxirika

ANTZERKIA

Bi aizpak

1932, Antzerti

Laño ta izar

1932, Antzerti

Ezkondu ezin ziteken mutilla

1953, Egan aldizkaria

ARTIKULUAK

Itz lauz

1934, Euskaltzaleak

Kazetari lanak

1987, Erein

Umezurtz olerkiak

1934, Euskaltzaleak

Lizardi'k Zarautz zenbateraño maite izan zuan adiskide giñanok dakigu. Bere errimiña sendatzeko urte asko, ta beste maitasunak biotza asetzea bear izan zituan. Onela aitortzen du, azken aldian, bukatu gabe utzi zigun Poema-gai edo arian: «Ondaurtz (Zarautz) antziñako andregai artu-ez baten antzeko zait orain. Irizar'ekin (Tolosa'rekin) egin ditut pakeak, an sortu baitira nere auta olerkiak».

L. Ayanbe (El Día, 1934-06-02)

Garapena: Dijitalidadea SL